Giá Trị Đích Thực Của Cuộc Đời - Thầy Thích Phước Tiến

339 | 08-12-2015

Giá Trị Đích Thực Của Cuộc Đời - Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp.
Pháp thoại Thích Phước Tiến thuyết pháp https://goo.gl/DMdJk0
Bài pháp thoại do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Anh ngày 01-11-2015 (Nhằm ngày 20-09-Ất Mùi). Bản thân chúng ta sống trong cuộc đời với mục đích như thế nào, những cái lý tưởng và cần làm gì để cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài thuyết pháp Đại Đức Thích Phước Tiến.
---------------------------------------------------------------------------------------
Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến:
https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?sub_confirmation=1
► Website:
http://phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
► Facebook:
https://www.facebook.com/thichphuoctienfanpage
► Google+:
http://google.com/+thichphuoctienppud
► Twitter:
https://twitter.com/ThichPhuocTien
► Blog Phật Giáo:
http://blogphatgiao.com/

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.