Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà (Câu 184 - 185) - Thầy Thích Phước Tiến

495 | 30-12-2015

Thích Phước Tiến - Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà (Câu 184 - 185)
Đại Đức Thích Phước Tiến giảng kinh tại Tu Viện Tường Vân. Thầy chia sẻ và hướng dẫn kinh pháp cú, bộ kinh nền tảng giáo điều phật pháp dành cho bậc tì kheo và cư sĩ. Đây là bài giảng chuyên sâu phật học, nên chúng ta cần lắng lòng nghe giảng và suy ngẫm mới hiểu được.
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ các bài giảng kinh Thích Phước Tiến
---
Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến:
https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?sub_confirmation=1
► Website:
http://phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
► Facebook:
https://www.facebook.com/thichphuoctienfanpage
► Google+:
http://google.com/+thichphuoctienppud
► Twitter:
https://twitter.com/ThichPhuocTien
► Blog Phật Giáo:
http://blogphatgiao.com/

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.