Ý nghĩa nương tựa ba ngôi tâm linh - TT. Thích Nhật Từ - 26/12/2015

356 | 01-01-2016

Ý nghĩa nương tựa ba ngôi tâm linh - TT. Thích Nhật Từ - 26/12/2015
Giảng tại chùa Đại Giác, Quảng Bình, ngày 26/12/2015
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-12-2015/y-nghia-nuong-tua-...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.