Phương tiện và cứu cánh - TT. Thích Nhật Từ - 25/12/2015

387 | 08-01-2016

Phương tiện và cứu cánh
Giảng tại chùa Ngưu Tử, Thanh Chương, Nghệ An, ngày 25/12/2015

Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-12-2015/phuong-tien-va-cuu...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.