Các tiêu chí vãng sinh Tịnh Độ - TT. Thích Nhật Từ - 24/12/2015

493 | 08-01-2016

Các tiêu chí vãng sinh Tịnh Độ
Giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 24/12/2015

Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-12-2015/cac-tieu-chi-vang-...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.