01 - Sống Chết Tùy Duyên - HT Thích Thái Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1123 | 02-11-2011

01 - Sống Chết Tùy Duyên - HT Thích Thái Hòa

Pháp Thoại: Sống Chết Tùy Duyên
HT Thích Thái Hòa
Giảng nhân lễ tang của Huynh trưởng cấp Dũng Châu Lộc - Pháp Danh: Đồng Trí
Tại Cố Đô Huế
PL: 2555 Ngày 03.09 Tân Mão (29.09.2011)
Website:
www.thuviencophap.org
www.youtube.com/thuviencophap
ww.facebook.com/thuviencophap

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.