02 - Người Huynh Trưởng Kiên Trinh Của Phật Giáo Việt Nam - HT Thích Thái Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1070 | 02-11-2011

02 - Người Huynh Trưởng Kiên Trinh Của Phật Giáo Việt Nam - HT Thích Thái Hòa

Pháp Thoại: Người Huynh Trưởng Kiên Trinh Của Phật Giáo Việt Nam HT Thích Thái Hòa
Giảng nhân lễ tang Cố Huynh trưởng Nguyên Ngộ - Nguyên Sĩ Thiều
Tại Cố Đô Huế
Ngày 03.07 Tân Mão (02.08.2011)
Website:
www.thuviencophap.org
www.youtube.com/thuviencophap
ww.facebook.com/thuviencophap

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.