03 - Bản Nguyện Đản Sanh - HT Thích Thái Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1037 | 02-11-2011

03 - Bản Nguyện Đản Sanh - HT Thích Thái Hòa

Đại Lễ Phật Đản
Phật Lịch: 2550.
Website:
www.thuviencophap.org
www.youtube.com/thuviencophap
www.facebook.com/thuviencophap

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.