05 - Mười Hạnh Đưa Người Phật Tử Đi Tới Đời Sống Cao Thượng

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1116 | 02-11-2011

05 - Mười Hạnh Đưa Người Phật Tử Đi Tới Đời Sống Cao Thượng

Pháp Thoại:
Mười hạnh đưa người Phật Tử đi tới đời sống Cao Thượng - HT Thích Thái Hòa
Giảng và Ban Đạo từ cho GĐPT Nhân mừng Chu Niên Lần thứ 60 của GĐPT Ninh Thuận (01.11.1951 - 01.11.2011)
Website:
www.thuviencophap.org
www.youtube.com/thuviencophap
www.facebook.com/thuviencophap

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.