07 - Cúng Dường Chánh Pháp - HT Thích Thái Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1363 | 02-11-2011

07 - Cúng Dường Chánh Pháp - HT Thích Thái Hòa

Pháp Thoại:
Cúng dường Chánh Pháp - HT Thích Thái Hòa. Giảng tại chùa Phước Duyên nhân mùa Phật Đản PL 2551

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.