08 - Pháp Hành Của Người Phật Tử Trong Thời Đại Chúng Ta - HT Thích Thái Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1050 | 02-11-2011

08 - Pháp Hành Của Người Phật Tử Trong Thời Đại Chúng Ta - HT Thích Thái Hòa

Pháp Hành Của Người Phật Tử Trong Thời Đại Chúng Ta - HT Thích Thái Hòa
Giảng cho học chúng Vẻ Đẹp Phật Pháp và ban thị giả Thư Viện Cổ Pháp
Tại thiền đường Trăng Rằm - Sài Gòn
PL: 2555-Ngày 05.10 Tân Mão(31.10.2011)

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.