10 Quy Chuẩn Của Người Học Phật - phần 3

Thể loại: 
Video

972 | 27-03-2014

10 Quy Chuẩn Của Người Học Phật - phần 3

Chùa XÁ LỢI - Quận 3 - Tp HCM
Thuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận
VIỆN CHUYÊN TU - Làng Vạn Hạnh -
TT Phú Mỹ - H. Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: +84 - 64 387 6947 - Email: vienchuyentu@yahoo.com
Website: vienchuyentu.net; bongmay.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.