12 - Sinh mệnh đạo Phật tồn tại như thế nào trong thời đại của chúng ta

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1416 | 02-11-2011

12 - Sinh mệnh đạo Phật tồn tại như thế nào trong thời đại của chúng ta

Sinh mệnh đạo Phật tồn tại như thế nào trong thời đại của chúng ta - HT Thích Thái Hòa. Giảng cho GĐPT miền Vạn Hạnh tại chùa Thuyền Lâm Huế 07.10 Mậu Tý (04.11.2008)

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.