15 - Những yếu tố giúp ta thành tựu sự nghiệp - HT Thích Thái Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1060 | 02-11-2011

15 - Những yếu tố giúp ta thành tựu sự nghiệp - HT Thích Thái Hòa

Pháp thoại: Những yếu tố giúp ta thành tựu sự nghiệp HT Thích Thái Hòa. Giảng cho ban lãnh đạo và nhân viên công ty cổ phần chuyển phát nhanh - Thủ đô Hà Nội.
Ngày 09.12.2011 (15.11. Tân Mão)

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.