16 - Hạnh phúc trong ta - HT Thích Thái Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1123 | 02-11-2011

16 - Hạnh phúc trong ta - HT Thích Thái Hòa

Hạnh phúc trong ta - HT Thích Thái Hòa
Giảng nhân ngày chánh niệm tại chùa Phước Duyên - Huế
Ngày 26.02.Kỷ Sửu (22.03.2009)

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.