18 - Đức Phật đến với chúng ta - HT Thích Thái Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1086 | 02-11-2011

18 - Đức Phật đến với chúng ta - HT Thích Thái Hòa

Đức Phật đến với chúng ta - HT Thích Thái Hòa.
giảng nhân mùa Phật Đản Phật lịch 2551
Tại chùa Phước Huệ - Bảo Lộc - Lâm Đồng
Ngày 15.4 Đinh Hơi (31.5.2007)

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.