19 - Tiếp xúc với bảy bước chân đi của Đức Phật - HT Thích Thái Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1010 | 02-11-2011

19 - Tiếp xúc với bảy bước chân đi của Đức Phật - HT Thích Thái Hòa

Tiếp xúc với bảy bước chân đi của Đức Phật - HT Thích Thái Hòa.
Giảng nhân mùa Phật Đản.
PL. 2552 -2008
Tại chùa Phước Duyên - Huế.

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.