21 - Sống cuộc đời thảnh thơi & an lạc - HT Thích Thái Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1299 | 02-11-2011

21 - Sống cuộc đời thảnh thơi & an lạc - HT Thích Thái Hòa

Sống cuộc đời thảnh thơi & an lạc - HT Thích Thái Hòa
Giảng nhân ngày Chánh Niệm. Tại Chùa Linh Ứng - Bãi Bụt - TP. Đà Nẵng
Ngày 25-6-Mậu Tý (27-07-2008)

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.