24 - Con đường nương tựa và chuyển hóa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1117 | 02-11-2011

24 - Con đường nương tựa và chuyển hóa

Đạo từ pháp lý giáo hội của chúng ta ở đâu và con đường thực hiện.
Pháp thoại: Con đường nương tựa và chuyển hóa.
HT Thích Thái Hòa Ban và giảng nhân ngày tu học và gặp mặt ngành thanh GĐPT Miền Vạn Hạnh.
Tại chùa Thuyền Lâm - Huế
PL 2551 - Ngày 16.2.Mậu Tý (23.03.2008)

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.