24 - Ngành Thanh GĐPT Miền Vạn Hạnh - HT Thích Thái Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1079 | 02-11-2011

24 - Ngành Thanh GĐPT Miền Vạn Hạnh - HT Thích Thái Hòa

Đạo từ pháp lý giáo hội của chúng ta ở đâu và con đường thực hiện.
Pháp thoại: Con đường nương tựa và chuyển hóa.
HT Thích Thái Hòa Ban và giảng nhân ngày tu học và gặp mặt ngành thanh GĐPT Miền Vạn Hạnh.
Tại chùa Thuyền Lâm - Huế

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.