25 - Chiêm bái những ngôi chùa Cổ và danh lam thắng cảnh ở miền bắc Việt Nam

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1210 | 02-11-2011

25 - Chiêm bái những ngôi chùa Cổ và danh lam thắng cảnh ở miền bắc Việt Nam

Chiêm bái những ngôi chùa Cổ và danh lam thắng cảnh ở miền bắc Việt Nam. Địa điểm là quần thể hang động của khu du lịch tâm linh Tràng An thuộc huyện Trường Yên tỉnh Ninh Bình, nằm bên cạnh chùa Bái Đính.
Ngày 09 - 12.10. Tân Mão (04 - 07.11.2011)
(62)

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.