26 - Những chất liệu đưa ta đi tới (Đà Lạt)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1057 | 02-11-2011

26 - Những chất liệu đưa ta đi tới (Đà Lạt)

Pháp thoại:
Những chất liệu đưa ta đi tới - HT Thích Thái Hòa
Giảng cho gia đình phật tử chị DIệu Huyền, tại thành phố Đà Lạt.
PL 2555 - ngày 10.7 Tân Mão (09.08.2011)
(61)

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.