28 - Lễ cầu an và thăng cấp dũng cho H.tr Nguyên Quả - Trương Quả

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

933 | 02-11-2011

28 - Lễ cầu an và thăng cấp dũng cho H.tr Nguyên Quả - Trương Quả

Lễ cầu an và thăng cấp dũng cho H.tr Nguyên Quả - Trương Quả tại chùa Phước Duyên-Huế
PL.2551 - Ngày 09.02.Mậu Tý (26.03.2008)

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.