29 - Mùa hiếu hạnh trong truyền thống tâm linh Phật giáo

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1137 | 02-11-2011

29 - Mùa hiếu hạnh trong truyền thống tâm linh Phật giáo

Mùa hiếu hạnh trong truyền thống tâm linh Phật giáo
HT Thích Thái Hòa giảng nhân mùa Vu Lan báo hiếu - PL:2555 cho quần chúng Phật tử
Tại chùa Phước Duyên - Cố Đô Huế
Ngày rằm tháng 7 năm Tân Mão (14.08.2011)

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.