30B - Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Tổ sư khai sơn chùa Phước Duyên viên tịch

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

991 | 02-11-2011

30B - Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Tổ sư khai sơn chùa Phước Duyên viên tịch

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Tổ sư khai sơn chùa Phước Duyên viên tịch và khánh tạ ngôi Phạm Vũ Phước Duyên - Huế
Ngày 8 - 9 - 10/01 Mậu Tý
(14,15,16/02/2008)

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.