5 Điều Cần Thiết Của Người Cư Sĩ Hoằng Pháp

Thể loại: 
Video

831 | 25-05-2015

5 Điều Cần Thiết Của Người Cư Sĩ Hoằng Pháp

Khóa tập huấn hoằng pháp viên Phật tử
tại chùa Hội An - Bình Dương
Thuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận
VIỆN CHUYÊN TU - Làng Vạn Hạnh -
TT Phú Mỹ - H. Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: +84 - 64 387 6947 - Email: vienchuyentu@yahoo.com
Website: vienchuyentu.net; bongmay.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.