50 Năm Học Phật Tâm Đắc Tinh Luận - Pháp Sư Tịnh Không

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
HT Tịnh Không

1035 | 19-11-2012

50 Năm Học Phật Tâm Đắc Tinh Luận - Pháp Sư Tịnh Không

Xem những bài pháp ngắn khác của Pháp sư Tịnh Không ( Click đây ) : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gv8bE-OVLgi0LEAhZieBhjE
50 Năm Học Phật Tâm Đắc Tinh Luận
- Pháp Sư Tịnh Không
- Giảng tại Hiệp Hội Phật Đa Giáo Dục Hồng Kông (24 -2-2003)

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.