6. Viếng thăm và đảnh lễ Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Dharamsala - Sức Mạnh Của Lòng Từ

Thể loại: 
Audio
Tác giả: 
Đạt Lai Lạt Ma

977 | 16-04-2013

Suc_manh_cua_long_tu_6.mp3

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.