8 Câu Nói Đáng Nhớ Của Người Nổi Tiếng - Thầy Thích Phước Tiến

Thể loại: 
Video

1058 | 06-03-2015

8 Câu Nói Đáng Nhớ Của Người Nổi Tiếng - Thầy Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại 8 Câu Nói Đáng Nhớ Của Người Nổi Tiếng do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. Thầy đã trích dẫn 8 câu nói nổi tiếng để dẫn dắt hướng dẫn chúng ta những bài học thiết thực trong cuộc sống.

http://phatphapungdung.com/phap-am/8-cau-noi-dang-nho-cua-nguoi-noi-tien...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.