8 Câu nói thay đổi cuộc đời này - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

212 | 31-03-2017

8 Câu nói thay đổi cuộc đời này - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Lộc Thọ, Nha Trang, ngày 03-03-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.