Ai Là Kẻ Mạnh - Đại Đức Thích Phước Tiến giảng tại Canada 09-2017

Thể loại: 
Video

116 | 26-10-2017

Ai Là Kẻ Mạnh - Đại Đức Thích Phước Tiến giảng tại Canada 09-2017

Bài giảng ĐĐ Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Canada: Ai Là Kẻ Mạnh. Giảng tại chùa Vạn Hạnh (Vancouver, Canada), ngày 17-09-2017
Những bài giảng khác của Đại Đức Thích Phước Tiến: phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.