Album nhạc Phật: Quê hương mến yêu - Ngân Huệ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

728 | 06-01-2016

Album nhạc Phật: Quê hương mến yêu - Ngân Huệ

Chủ nhiệm: TT. Thích Nhật Từ
Biên tập: NS Quý Luân, Hồng Quyên
Dẫn chương trình: Thanh Bạch
Đạo diễn: Phương Tuyến
Quay phim: Phương Tuyến, Quốc Tuấn, Thảo Phẳng
Kỹ thuật hậu kỳ: Thanh Tuấn

Danh sách bài hát:
04:40: Cửa Phật từ bi
10:15: Lạy Phật Dược Sư
20:01: Tình nghĩa trăm năm
25:19: Diệu Pháp Liên Hoa
30:35: Chùa tôi
36:08: Lạy mẹ con đi
41:48: Vía Phật A Di Đà
49:20: Hạnh nguyên Quan Âm
55:15: Cát bụi vô thường
01:05:08: Từ Đàm quê hương tôi
01:11:00: Ca dao tình mẹ
01:20:42: Quê hương mến yêu

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.