Ánh Sáng Phật Pháp 16: Hiến xác, Tự tử, Xử bắn, và Nhà hàng mặn

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

273 | 23-06-2016

Ánh Sáng Phật Pháp 16: Hiến xác, Tự tử, Xử bắn, và Nhà hàng mặn

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Hoằng Pháp, ngày 01/03/2009.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.