Ánh Sáng Phật Pháp 16: Hiến Xác, Tự Tử, Xử Bắn, Và Nhà Hàng Mặn - phần 6/6

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1536 | 15-12-2010

Ánh Sáng Phật Pháp 16: Hiến Xác, Tự Tử, Xử Bắn, Và Nhà Hàng Mặn - phần 6/6

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Hoằng Pháp, ngày 01/03/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3977,anh-Sang-Phat-Phap-Ky-16-Hien-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.