BA NGÔI TÂM LINH 03/05/2015

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1001 | 06-06-2015

BA NGÔI TÂM LINH 03/05/2015

Ba ngôi tâm linh - TT. Thích Nhật Từ - www.chuagiacngo.com
Giảng tại chùa Giác Lâm, ngày 03/05/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng MP3 tại đây
http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-05-2015/ba-ngoi-tam-linh.html

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.