Ba Pháp ấn - phần 1/6

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1153 | 07-01-2013

Ba Pháp ấn - phần 1/6

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Hải Ấn, ngày 30/09/2009

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.