Ba Pháp ấn - phần 6/6

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1030 | 27-11-2010

Ba Pháp ấn - phần 6/6

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Hải Ấn, ngày 30/09/2009

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.