Ba Tuệ Giác Lớn - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1146 | 19-07-2011

Ba Tuệ Giác Lớn - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Ba Tuệ Giác Lớn - Phần 1/2 . Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa An Lạc, 901 S Saticoy Ave, Ventura, CA93004. Tel: 805-659-9845, ngày 29-07-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2167,Ba-tue-giac-lon-A.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.