Bài học nhân quả (12/06/2008) - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

445 | 29-06-2016

Bài học nhân quả (12/06/2008) - TT. Thích Nhật Từ

Giảng tại Chùa Linh Thông, Hà Nội, ngày 12-06-08.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.