Bài học từ khổ hạnh lâm, thực tập 6 ba la mật

Thể loại: 
Audio
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

2156 | 02-04-2013

bai_hoc_tu_kho_hanh_lam_08_03_2013.mp3

Giảng tại Khổ Hạnh lâm, Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 08/03/2013

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.