Bài Học Về Lòng Từ Bi (The Lesson Of Loving Kindness & Compassion) - English Sub - Thích Phước Tiến

Thể loại: 
Video

916 | 21-03-2015

Bài Học Về Lòng Từ Bi (The Lesson Of Loving Kindness & Compassion) - English Sub - Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại Bài Học Về Lòng Từ Bi do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. Đây là những bài nằm trong chuyến hoằng pháp tại Canada và Mỹ của thầy năm 2014, qua bài pháp thoại Bài Học Về Lòng Từ Bi chúng ta càng hiểu rõ thêm về chữ Từ Bi trong Đạo Phật, một người Phật tử sống với lòng từ bi như thế nào? Bằng những ngôn từ thuyết phục, thầy đã dẫn dắt qua những câu chuyện nêu cao tinh thần từ bi nhưng đầy trí tuệ của Phật giáo, một người sống với lòng từ sẽ giúp cho cuộc đời này thêm ý nghĩa.

http://phatphapungdung.com/phap-am/bai-hoc-ve-long-tu-bi-thich-phuoc-tie...

http://www.phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
https://www.facebook.com/tuvientuongvanfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.