Bài Kinh Điềm Lành (phần 3)

Thể loại: 
Video

1281 | 27-05-2013

Bài Kinh Điềm Lành (phần 3)

Huân tu lần 76 - Ngày 27-04-2013
Thuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận
VIỆN CHUYÊN TU - Làng Vạn Hạnh -
TT Phú Mỹ - H. Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: +84 - 64 387 6947 - Email: vienchuyentu@yahoo.com
Website: vienchuyentu.net; bongmay.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.