Bài Kinh Tội Phước Báo Ứng - phần 2

Thể loại: 
Video

641 | 25-05-2015

Bài Kinh Tội Phước Báo Ứng - phần 2

Huân tu lần 13 (17/08/2014)
Thuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận
VIỆN CHUYÊN TU II -
Lộc An - Long Thành - Đồng Nai
ĐT: +84 - 61 - 2640 013 - Email: vienchuyentu@yahoo.com
Website: vienchuyentu.net; bongmay.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.