Bài phát biểu khai mạc lễ Khánh thành chùa Giác Ngộ - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

911 | 30-08-2016

Bài phát biểu khai mạc lễ Khánh thành chùa Giác Ngộ - TT. Thích Nhật Từ

Phát biểu khai mạc của Thầy Thích Nhật Từ nhân lễ khánh thành chùa Giác Ngộ, ngày 28-08-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.