Bản chất con người - Phần 5/7

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1288 | 28-08-2010

Bản chất con người - Phần 5/7

Thầy Thích Nhật Từ giảng tại trường hạ Chùa Hưng Phước, ngày 11/08/2009. Nghe audio tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4954,Van-dap-Ban-chat-con-nguoi.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.