Bản Chất Của Khổ Đau - Thầy Thích Phước Tiến giảng 2017 tại Canada

Thể loại: 
Video

78 | 05-12-2017

Bản Chất Của Khổ Đau - Thầy Thích Phước Tiến giảng 2017 tại Canada

Bài pháp thoại Bản Chất Của Khổ Đau do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Long Hoa (Toronto, Canada), ngày 29-09-2017
Những bài giảng khác của Đại Đức Thích Phước Tiến: https://phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.