Bản Chất Của Tham Dục - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Thể loại: 
Video

64 | 12-06-2017

Bản Chất Của Tham Dục - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại chùa Linh Sơn (Úc Châu) - Bản Chất Của Tham Dục
Những bài giảng khác của Đại Đức Thích Phước Tiến: phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.