Bản chất của tình thương - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

590 | 29-07-2016

Bản chất của tình thương - Thích Nhật Từ

Giảng ngày 02/09/2007 tại Khoá tu Một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang

Nghe mp3 tại: http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-9-nam-2007/ban-chat-cua-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.