Bần Cùng Sinh Đạo Tặc - Thầy Thích Phước Tiến 2018 tại Đài Loan

Thể loại: 
Video

326 | 03-06-2018

Bần Cùng Sinh Đạo Tặc - Thầy Thích Phước Tiến 2018 tại Đài Loan

Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018 tại Đài Loan: Bần Cùng Sinh Đạo Tặc. Thuyết giảng tại Tịnh Xá Lạc Việt (Taipei Sanchong - Đài Loan), ngày 01-04-2018 (16-02-Mậu Tuất)
Những bài giảng khác của Đại Đức Thích Phước Tiến: https://phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.