Bản Năng Và Lý Trí - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Thể loại: 
Video

144 | 01-08-2017

Bản Năng Và Lý Trí - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu: Bản Năng Và Lý Trí. Thuyết giảng tại chùa Quang Minh (Melbourne, Australia), ngày 29/04/2017 (04/04/Đinh Dậu)
Những bài giảng khác của Đại Đức Thích Phước Tiến: phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.